• Sản phẩm: Màn hình LED P2
  • Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Đoàn Viên – Quận 1 – Hồ Chí Minh

Lắp đặt màn hình LED P2 trong nhà tại Nhà hàng Đoàn Viên – Quận 1 – Hồ Chí Minh

LEDMofan hân hạnh là nhà cung cấp và lắp đặt màn hình LED P2 trong nhà tại Nhà hàng Đoàn Viên – Quận 1 – Hồ Chí Minh Dưới đây là hình ảnh mà LEDMofan đã ghi lại khi thi công hoàn thiện màn hình LED P2 trong nhà tại Nhà hàng Đoàn Viên – Quận 1 – Hồ Chí Minh

Công trình màn hình LED P2 tại Nhà hàng Đoàn Viên - Quận 1 - Hồ Chí Minh 1

Công trình màn hình LED P2 tại Nhà hàng Đoàn Viên - Quận 1 - Hồ Chí Minh 2

Công trình màn hình LED P2 tại Nhà hàng Đoàn Viên - Quận 1 - Hồ Chí Minh 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *