Card điều khiển BX – Y08 – 4G Onbon

Thông tin chung về card điều khiển BX – Y08 – 4G Onbon

  • Tên sản phẩm: BX – Y08 – 4G
  • Xuất xứ: Onbon – Trung Quốc
  • Hỗ trợ: Màn hình LED
  • Kết nối: 4G
Danh mục: