Card điều khiển TS801 Linsn

Đặc điểm của card điều khiển TS801 Linsn

  • Hoàn toàn tương thích với Hệ thống điều khiển thế hệ thứ bảy
  • Hỗ trợ 210 màu
  • Chức năng kết nối thông minh
  • Chức năng giám sát thông minh
Danh mục:
HOTLINE