Card màn hình LED HUB 128 – T12 Onbon BX

Thông tin chung của HUB 128 – T12 Onbon BX

  • Tên sản phẩm: HUB 128 – T12 Onbon
  • Xuất xứ: Onbon – Trung Quốc
  • Hỗ trợ: Màn hình LED
  • Mã sản phẩm: T12