Card HUB 75E (BX – 6E) Onbon BX

Thông tin chung của card HUB 75E (BX – 6E) Onbon BX

  • Tên sản phẩm: HUB 75E (BX – 6E)
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Hỗ trợ: Màn hình LED