Card phát BX – VSM Onbon

Thông tin chung của Card phát BX – VSM Onbon

  • Tên sản phẩm: BX – VSM
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Hỗ trợ: Màn hình LED