Card phát DS802 Linsn

Đặc điểm của card phát DS802 Linsn

  • Card phát DS802 hỗ trợ hiển thị màn hình Led với đầy đủ màu sắc, hai màu và màu đơn.
  • Card phát DS802 hỗ trợ tối đa 2048*640 pixel
  • Hỗ trợ chế độ hiển thị: 640*480, 800*600, 1024*768, 1280*768, 1280*800, 1280*1024,…