Card Phát ES2 Kystar

Ưu điểm của Card phát ES2 Kystar

  • Hỗ trợ phục hồi dễ dàng khi thay đổi thẻ nhận.
  • Hỗ trợ sao lưu, lưu trữ dữ liệu nhanh chóng, dễ dàng.
  • Mỗi card có thể xử lý được đến 1,31 triệu pixels.
  • Hỗ trợ khả năng tái tạo, điều chỉnh màu sắc.
  • Hỗ trợ bảo vệ khi có lỗi kết nối với nguồn.