Card phát HD T901 Huidu

Ưu điểm của Card phát HD T901 Huidu

  • Hỗ trợ 1,3 triệu điểm ảnh ở tần số 60Hz và 2 triệu điểm ảnh ở tần số 30Hz
  • Hỗ trợ chiều rông tối đa 3840 pixel, chiều cao tối đa 3840 pixel.
  • Hỗ trợ độ sâu màu lên tới 65536 mức (Cấp độ xám: 65536).
  • Có thể ghép nối nhiều card phát với nhau.