Card phát Kystar ES4 – 3D

Thông tin chung về card phát Kystar ES4 3D

  • Tên sản phẩm: Kystar-ES4-3D
  • Xuất xứ: Onbon – Trung Quốc
  • Dòng sản phẩm: Card phát