Card phát SD901V2 Linsn

Đặc điểm của card phát SD901 V2

  • Đầu ra có 2 cổng mạng, mỗi cổng hỗ trợ tối đa 655360 pixel
  • Hỗ trợ điều chỉnh độ sáng bằng tay (Phải sử dụng thêm hộp bên ngoài).
  • Có thể cài đặt ba thang đo: 16 lớp, 32 lớp và 64 lớp
  • Hỗ trợ chế độ đầu ra 60Hz và 30Hz
HOTLINE