Card phát TS802D Linsn

Đặc điểm của card phát TS802D

  • Hỗ trợ chế độ quét hơn
  • Hỗ trợ nhiều module
  • Hỗ trợ các chip điều khiển PWM
  • Hỗ trợ các điểm ảnh phần cứng bằng cách điều chỉnh điểm ảnh
HOTLINE