Card phát TS921 Linsn

Đặc điểm của card phát TS921 Linsn

  • Tự động nhận dạng cấu hình không cần cài đặt.
  • Phân vùng hiển thị không giới hạn, hỗ trợ Overlap và Transparent giữa các vùng.
  • Nội dung hỗ trợ Video/Text/Picture/Time/3DText/Office/SWF.
  • Định dạng video hỗ trợ AVI/WMV/RMVB/MP4/MPG/FLV/SWF/VOB…
Danh mục: