Card thu G616 Kystar

Ưu điểm của card thu G616 Kystar

  • Hỗ trợ kết xuất màu Kystar Retina để hiển thị thực màu sắc.
  • Hỗ trợ nhân tần số tùy ý để loại bỏ đường quét khi chụp ảnh.
  • Hỗ trợ độ sáng thấp với chế độ màu xám cao.
  • Hỗ trợ tất cả các chip PWM, chốt kép và chip thông dụng.