Card thu H614s Kystar

Ưu điểm của Card thu H614s Kystar

  • Giao diện kết nối mật độ cao 24 bộ dữ liệu.
  • Công nghệ tái tạo màu sắc tinh tế, độc đáo.
  • Công nghệ nhân đôi tần số tùy ý độc đáo.
  • Độ chính xác thang độ xám cao.
HOTLINE