Card thu HD R501 – Huidu

Thông tin chung về card thu HD R501 Huidu

  • Tên sản phẩm: HD-R501
  • Xuất xứ: Huidu – Trung Quốc
  • Dòng sản phẩm: Card điều khiển