Card thu HD R505 – Huidu

Thông tin chung về bộ Wifi cho Card thu HD R505

  • Tên sản phẩm: Card thu-HD-R505
  • Xuất xứ: Onbon – Trung Quốc
  • Dòng sản phẩm: Card thu