Card thu R12 Kystar

Ưu điểm của Card thu R12 Kystar

  • Hỗ trợ tất cả các chip PWM, chốt kép và chip thông dụng.
  • Hỗ trợ kết xuất màu Kystar Retina, nhân tần số tùy ý.
  • Hỗ trợ độ sáng thấp với chế độ màu xám cao.
  • Hỗ trợ giao diện HUB75 và các module tùy ý 1~32s.
HOTLINE