Card thu RV905 Linsn

Ưu điểm của Card thu RV905 Linsn

  • Hỗ trợ một module duy nhất kiểm soát độ sáng;
  • Mức hỗ trợ thẻ điều khiển led duy nhất cho bất kỳ màn hình LED nào;
  • Hỗ trợ phát hiện nhiệt độ, độ ẩm và phát hiện khói;
  • Thẻ nhận led hỗ trợ 1024×256 pixels.