Card thu RV907 Linsn

Ưu điểm của Card thu RV907 Linsn

  • Hỗ trợ ngõ đầu vào HDMI 12 bit màu;
  • Xử lý tín hiệu 18-bit, tối đa 18-bit (260.000);
  • Hỗ trợ chuyển đổi màu cho một thẻ duy nhất;
  • Hỗ trợ việc phát hiện băng lỗi cáp;
  • Kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và khói.