Card thu RV908 Linsn

295,000

Ưu điểm của card thu RV908

  • Hỗ trợ sao lưu nóng với hai CARD nhận.
  • Hỗ trợ phát hiện điểm ảnh lỗi.
  • Hỗ trợ cáp mạng BER, CAT5, CAT6.
  • Theo dõi nhiệt độ.