Card Thu RV908H Linsn

Ưu điểm của card thu RV908H Linsn

  • Hỗ trợ đầu vào màu 12 bit HDMI với card phát tương ứng.
  • Xử lý tín hiệu 18 bit (260.000).
  • Hỗ trợ tối đa thẻ đơn 1024X256 pixels.
  • Hỗ trợ chuyển đổi không gian màu thẻ đơn.
  • Hỗ trợ phát hiện lỗi hỗ trợ pixels.