Card thu RV908M32 Linsn

Đặc điểm của card thu RV908M32 Linsn

  • Giao tiếp của Card: Cáp USB, LAN, DVI
  • Phạm vi quản lý: 1.3 triệu pixel
  • Phương thức hoạt động: Card phát online linsn
  • Lưu ý: Dùng đúng nguồn điện yêu cầu.
  • Phần mềm hiệu quả: LedStudio, LedSet.