Card Thu RV908T

Đặc điểm của card thu RV908T LINSN

  • Hỗ trợ đầu vào màu HDMI 12bit
  • Xử lý tín hiệu 18bit, màu xám tối đa 18bit (260.000) cho gam màu RGB
  • Hỗ trợ tối đa thẻ đơn 1024X256 pixel, hiệu chỉnh màu đơn 1024 cấp
  • Hỗ trợ chuyển đổi không gian màu thẻ đơn