Card thu RV998 Linsn

Ưu điểm của card thu RV998 Linsn

  • Thẻ đơn hỗ trợ 1024×256 hoặc 512×512 pixels.
  • Hỗ trợ chuyển đổi không gian màu thẻ đơn, hiệu chỉnh màu sắc và độ sáng theo điểm.
  • Khả năng hỗ trợ làm mới và hiển thị thang độ xám cao.
  • Hỗ trợ các chip điều khiển phổ quát và hầu hết chip điều khiển PWM.