HUB 256 – T12 Onbon BX

Thông tin chung của card màn hình LED HUB 256 – T12 Onbon BX

  • Tên sản phẩm: HUB 256 – T12
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Sử dụng: Màn hình LED
Danh mục: