Khung treo màn hình ghép

3,500,000

Tính năng

  • Chốt tháo nhanh;
  • Lỗ khóa chống trộm;
  • Mở rộng cửa sổ bật ra;
  • Hệ thống khóa cửa sổ bật ra;
  • Căn chỉnh màn hình chính xác.
Danh mục: